Faglig påfyll for "hvermansen" og andre interesserte

 

Jeg tilbyr kurs og seminarer innenfor mine fagområder.

- Spesialtilbud til ulike foreninger som bør kjenne sine rettigheter ved personskade og sykdom.

  • Alltid fokus mot målgruppens bakgrunn og faglige opplæringsbehov

  • Utgangspunkt i kompetanse som advokatmekler, føring av mange saker i retten og rettsmekling.

Jeg har mer enn 20 års erfaring i tilrettelagt undervisning og kurs på mine hovedfokusområder og omfattende forhandlingsbakgrunn på mine fokusområder.

Ring meg på telefon 46 94 39 45 eller skriv en mail.

De siste årene har det vært stort fokus på foredrag om "Arveloven - i dag og i morgen" og "Fremtidsfullmakter". Spesialtilbud for de som er medlemmer i Pensjonistforbundet, men tilbys også andre interessegrupper. 

Noen forslag med kort introduksjon:

Den første tiden etter en personskade  

Arveloven - idag og i morgen

Råd til advokatbistand - forsikring og fri rettshjelp

2018 og 2019 så langt, har vært aktive år med foredrag om arveloven av i dag, forslag som ligger i NOU 2014:1 om endringer i arveloven og fremtidsfullmakter. Interessen for informasjon om Fremtidsfullmakter som gir videre fullmakter enn ordinære vergeoppdrag, har også fått økt fokus i massemedia. 

Jeg og mitt kontorfellesskap har omfattende erfaring med utarbeidelse av spesialtilpassede fremtidsfullmakter.